رفع خشکی پوست صورت

اندولیفت با لیزر

اسکلروتراپی جهت درمان رگ های عنکبوتی

تخلیه ژل نامرغوب

اسکلروتراپی

لیزر درمانی

کربوکسی تراپی جهت درمان کبودی دور چشم

تزریق بدون درد در ناحیه سر با دستگاه کاهنده درد

برداشت لیپوم به وسیله لیزر

اسکلروتراپی توسط ماده اسکلروزان