سوالات متداول

سابسیژن چه روشی می باشد ؟ سابسیژن روش نوینی می باشد و اصلی ترین مزیت آن این است که بیمار در دوره نقاهت بسیار کمی بهبود پیدا می کند  و احتیاج به مراقبت های خاصی ندارد . آیا صورت بیمار در این روش سوراخ سوراخ می شود ؟ سابسیژن به وسیله دو سوراخ بسیار ریز […]

read more »
Call Now Button