میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ میکرونیدلینگ روشی است که نیمه تهاجمی می باشد و در چند سال اخیر نتایج درمانی بسیار خوبی را از آن گرفته اند .همچنین این روش در مقایسه با لیزر فرکشنال  اثر بخشی بسیار بالایی دارد . چه افرادی کاندید میکرونیدلینگ هستند ؟ افرادی که مناسب میکرونیدلینگ هستند کسانی هستند که دارای اسکارهای آکنه، سوختگی […]

read more »
Call Now Button