تزریق ژل گونه

با ورود انواع ژل ها (فیلرها) به عرصه زیبایی و پزشکی، تحول عظیمی در این عرصه به وجود آمد. ژل ها در نواحی مختلفی از جمله لب ها، گونه ها و … تززیق می شوند. فیلرها علاوه بر اینکه موجب حجم دهی می شوند، در رفع چین و چروک نیز می توانند موثر باشند. از […]

read more »
Call Now Button