پاکسازی پوست

پاکسازی پوست پاکسازی پوست برای پوست های مختلف انجام می شود و مواد و مدت زمانی که روی پوست های مختلف است باهم متفاوت می باشد .  پاکسازی پوست برای پوست های چرب می تواند چرب بودن پوست را کنترل کند – منافذ پوست را ببندد – جوش های سر سیاه را تخلیه کند و […]

read more »
Call Now Button