برداشتن خالکوبی

برداشتن خالکوبی شیوع خالکوبی در حال افزایش است و در نتیجه تقاضا برای برداشتن آن نیز رو به رشد است. دلایل برداشتن خالکوبی متفاوت است. تغییر شغل، بدنام شدن، احساس خجالت و کاهش اعتماد به نفس. روش های اولیه برداشتن خالکوبی براساس تخریب غیر اختصاصی مکانیکی یا شیمیایی مثل درم ابریشن و پلینگ شیمیایی استوار […]

read more »
Call Now Button