لک صورت چیست؟

لک صورت چیست؟  لک صورت چیست و چگونه به وجود می آید؟ در پوست ما سلول هایی به نام ملانوسیت وجود دارد که وظیفه تولید ملانین یا رنگدانه های پوست را دارد. ملانین ها عامل تغییر رنگ پوست و ایجاد لک صورت هستند. وقتی در تعداد و فعالیت ملانوسیت ها و ملانین ها تغییر یا […]

read more »
Call Now Button